Tjekliste Lithium IATA 38.3

OBS: ARTIKLEN ER IKKE OPDATERET!
Dato: 27. marts 2018

Regelsæt: IATA-DGR 59. Edition (2018)

Baggrund: Denne tjekliste er tiltænkt brugt sammen med App’en om litiumbatterier.

Ordforklaring: Når ordet batteri optræder dækker det både over celler og batterier med mindre andet tydeligt fremgår.

Ansvarsfraskrivelse: Denne tjekliste og tilhørende app er udelukkende beregnet som opslagsværk til vejledende orientering for personer involveret i transport af farligt gods indenfor de i indeholdte regelsæt. Anvendelsen af tjekliste og app kan på ingen måde erstatte, tilsidesætte eller overgå lovpligtig farligt gods uddannelse eller brug af gældende regelsæt. Læs mere.

Luftfragt af lithiumbatterier, der ikke er 38.3 godkendt

Som udgangspunkt er batterier kun lovlige at transportere, hvis de er produceret og godkendt efter 38.3 testprotokollen i UN Manual of Tests and Criteria. Der eksisterer dog en særlig bestemmelse på tværs af regelsættene, der muliggør transport af sådanne batterier under visse forudsætninger.

Forudsætninger

Luftfragt af batterier, der ikke er 38.3 godkendte, er beskrevet i Special provision A88, der oversat fortæller, at: “Prøvningskravene i Manual of Tests and Criteria, del III, underafsnit 38.3, finder ikke anvendelse på produktionsserier bestående af højst 100 celler og batterier eller på førproduktionsprototyper af celler og batterier, når disse prototyper transporteres med henblik på prøvning.”

  • Lempelsen kan altså bruges når der er tale om små produktionsserier (max 100 årligt), eller
  • Prototyper, der skal transporteres fx til en 38.3 test

Tilladelser

  • Transporten kræver forudgående tilladelse fra myndighederne i afsenderlandet
  • Tjek endvidere State Variations i IATA-DGR for at se, om andre lande, der er berørt af transporten, også skal søges om tilladelse til transporten.

Emballering

  • Batterierne skal emballeres efter P910 i Supplement to the technical Instructions (det er altså ikke en PI man finder i IATA-DGR).

Mærkning

  • Kolli skal mærkes med fareseddel 9A og Cargo Aircraft Only foruden UN-nummer og PSN, og Shipper & Consigness adresser
  • Kolli skal i mange tilfælde også mærkes med Net Quantity (batteriernes nettovægt).

Dokumentation

  • Der skal udarbejdes AWB og DGD, og på DGD’et skal noteres ‘A88’
  • Kopi af tilladelsen skal ledsage forsendelsen

Uddannelse

  • Alle personer, der medvirker til at pakke batterierne, udarbejde dokumentation eller har andre opgaver i tilknytning til forsendelsen, skal være i besiddelse af et gyldigt IATA kursusbevis i relevant kategori fx 1 (shipper) og 2 (packer).

Rådgivning

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte os. Vi har rådgivet mange virksomheder om korrekt forsendelse af batteriprodukter, og hjælper også gerne din virksomhed!