håndværkerreglen

Montørreglen

ADR 1.1.3.1 c) håndværkerreglen

Håndværkerreglen/entreprenørreglen/montørreglen Transport af farligt gods skal normalt foregå efter alle kunstens regler i UN-godkendt emballage forsynet med farvestrålende mærkater med døde fisk og brændende bål, ledsaget af transportdokumenter skrevet på noget, der ligner kodesprog og på biler, der bliver ført […]