Gas

ADR Frimængde Tabel (Klasse 2)

Beskrivelsen er baseret på ADR-konventionen 2017 og den danske bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods nr. 828 af 10. juni 2017. Der tages forbehold for trykfejl. Klasse 1 (eksplosiver) Klasse 2 (gasser) Klasse 3 (brandfarlige væsker) Klasse 4 (brandfarlige faste […]