Frimængdekørsel

Montørreglen

ADR 1.1.3.1 c) håndværkerreglen

Håndværkerreglen/entreprenørreglen/montørreglen Transport af farligt gods skal normalt foregå efter alle kunstens regler i UN-godkendt emballage forsynet med farvestrålende mærkater med døde fisk og brændende bål, ledsaget af transportdokumenter skrevet på noget, der ligner kodesprog og på biler, der bliver ført […]

Frimængde

ADR frimængdekørsel

Frimængde Farligt gods skal normalt klargøres og transporteres på en særlig måde og af personer, der har modtaget en uddannelse heri. Kravene til håndtering og uddannelse svinger alt efter om transporten foregår på vej, sø eller i luften på et […]