Frimængdekørsel

Frimængde

ADR frimængdekørsel

Frimængde Farligt gods skal normalt klargøres og transporteres på en særlig måde og af personer, der har modtaget en uddannelse heri. Kravene til håndtering og uddannelse svinger alt efter om transporten foregår på vej, sø eller i luften på et […]