frimængde

ADR Frimængde Tabel (Klasse 2)

Denne artikel er ikke opdateret til seneste ADR – kontakt os, hvis du har spørgsmål! Beskrivelsen er baseret på ADR-konventionen 2017 og den danske bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods nr. 828 af 10. juni 2017. Der tages forbehold for […]