ADR 1.3

Sikkerhedsrådgivereksamen (forberedende kursus)

Målgruppe Personer, der ønsker at møde velforberedte til Beredskabsstyrelsens og  Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens eksamen for ADR sikkerhedsrådgivere. Lovgivning og lovkrav Personer, der ønsker at virke som sikkerhedsrådgivere for vejtransport af farligt gods, skal have et gyldigt eksamensbevis for sikkerhedsrådgivere. […]

ADR 1.3 kursus (begrænset mængde)

Målgruppe Afsendere af farligt gods som vejtransport efter undtagelsesbestemmelserne for begrænset mængde. Det kan eksempelvis være ansatte, der skal nedpakke og opmærke farligt gods, læsse biler, transportere disse varer, varemodtage eller kontrollere farligt gods Lovgivning og lovkrav Alle, der medvirker […]