rengøringsmidler begrænset mængde

Rengøringsmidler er ofte farligt gods, der kan sendes s0m begrænset mængde (LQ)