Litteratur

Reglerne for transport af farligt gods er beskrevet i ADR-konventionen (land), IMDG-koden (sø) og ICAO-TI/IATA-DGR (luft), samt de danske bekendtgørelser.

ADR-konventionen kan downloades gratis, mens IMDG-koden og IATA-DGR skal købes. Kontakt os, hvis du ønsker yderligere information herom.

  • Tilføj til kurv
  • Tilføj til kurv
  • Tilføj til kurv
  • Tilføj til kurv
  • Tilføj til kurv
  • Læs mere