Viser 1–12 af 26 resultater

 • Labels med fx UN 1202, UN 1203 eller UN 0335 fyrværkeri

  UN-etiketter

  29,00 kr.199,00 kr.

  Bestil etiketter med UN-nummer efter frit valg fx ‘UN 1202’ som vist på billedet.

  Etiketterne er primært tænkt til hurtig mærkning af kolli, der klargøres til transport.

  Etiketterne leveres på ark á 16 stk. og prisen gælder per ark.

  Mærkaterne er selvklæbende, rivefaste og “vandfaste”/kemikalieafvisende. Levetiden er op til 12 måneder ved udendørs brug. Bemærk, at overfladen skal være tør og rengjort, hvis de skal klæbe tilstrækkeligt.

  De enkelte labels er ca. 3 x 10 cm, og højden af bogstaverne er minimum 12 mm.

  Når du bestiller bedes du anføre ønsket UN-nr. og evt. stofnavn i kommentarfeltet under bestillingsoplysninger.
  Alternativt ring 8181 3481 eller mail info@isikkerhed.dk og oplys ønskerne.

  OBS: Klasse 1 (eksplosiver) og Klasse 2 (gasser) leveres med officiel godsbetegnelse ex ‘UN 0335 Fyrværkeri’. Labels i de andre fareklasser leveres default kun med UN-nummeret (ADR vejtransport). Ønsker du labels, der kan anvendes til søfragt, skal ‘stofnavnet’/’den officielle godsbetegnelse’/’proper shipping name’ fremgå af emballagen. I disse tilfælde bedes du oplyse det ønskede stofnavn (ex ‘UN 1263 Paint related material, eller indholdsstofferne i en n.o.s. betegnelse).

  Læs mereLoading Done
 • Bland selv faresedler

  79,00 kr.149,00 kr.

  Har du ikke brug for hele ruller faresedler (typisk indeholdende 250 stk. ens faresedler) kan du for en beskeden merpris købe etiketter efter ‘bland selv’ princippet, eller noget der ligner ;-)

  Vælg 10, 20 eller 30 stk. og skriv kommentarfeltet under leveringsoplysninger (altså den side, hvor du bliver bedt om at udfylde firmanavn, adresse mm.), hvilke faresedler og antal, du ønsker at købe. Du kan blande frit mellem følgende faresedler (du kan evt. copy/paste nedenstående blok om til kommentarfeltet og så skrive antal på der). Hvis du ønsker 5 stk. klasse 3 og 5 stk. miljøfare, skal du altså bestille 10 stk.-varianten og skrive “5 stk. klasse 3, 5 stk. miljøfare” i kommentarfeltet.

  Du er også velkommen til at sende en mail på info@isikkerhed.dk med din bestilling, så klarer vi det også :-)

  Alle etiketterne er 10 x 10 cm trykt på vandfast vinyl med mindre andet står anført.

  Vælg mellem:

  Overpack (10×5 cm)
  Retningspile (‘arrow up’ 74 x 105 mm)
  Begrænset mængde (LQ, sort og hvid)
  Miljøfare (‘fisken og træet’, sort og hvid)
  1.4S (eksplosiv, orange)
  2.1 (brandfarlige gasser, rød)
  2.2 (ikke-brandfarlige og ikke-giftige gasser, grøn)
  3 (brandfarlige væsker, rød)
  4.1 (brandfarlige faste stoffer, røde og hvide striber)
  4.2 (selvantændelige stoffer mm., rød og hvid trekant)
  4.3 (stoffer, der udvikler brandfarlig gas ved kontakt med vand, blå)
  5.1 (brandnærende/oxiderende, gul)
  6.1 (giftige stoffer, dødningehoved, sort og hvid)
  8 (ætsende, sort og hvid)
  9 (andre farlige stoffer, sorte og hvide striber)
  9A (store lithiumbatterier)
  Cargo Aircraft Only (“CAO”, orange, 11 x 12 cm)
  Lithiumbatterier uden tryk (11 x 12 cm)
  Lithiumbatterier med tryk “UN 3480” til løse lithiumionbatterier (11 x 12 cm)
  Lithiumbatterier med tryk “UN 3481” til lithiumionbatterier i udstyr (11 x 12 cm)
  Lithiumbatterier med tryk “UN 3090” til løse lithium-metal-batterier (11 x 12 cm)
  Lithiumbatterier med tryk “UN 3091” til lithium-metal-batterier i udstyr (11 x 12 cm)

  Vælg mulighederLoading Done
 • Fareseddel begrænset mængde (LQ)

  Faresedler begrænset mængde (LQ 10 x 10 cm)

  129,00 kr. (161,25 kr. m/moms)

  ‘Begrænset mængde’ eller ‘limited quantity’ faresedlen anvendes ved opmærkning af kolli indeholdende farligt gods sendt efter bestemmelserne om begrænset mængde. Denne lempelse findes i både ADR og IMDG, og kræver i begge tilfælde, at kolli er mærket med denne etiket. Størrelsen skal være mindst 10 x 10 cm, med mindre pakkens størrelse forhindrer det.

  Prisen gælder en rulle á 250 stk. Dette gælder alle faresedler i butikken med mindre andet er anført.

  Tilføj til kurvLoading Done
 • Farligt gods etiketter miljøfarlig (fisk og træ, 10 x 10 cm)

  129,00 kr. (161,25 kr. m/moms)

  Materiale: vinyl, der er egnet til både ADR, IMDG og IATA

  Etiketten er i henhold til gældende lovgivning.

  Etiketterne leveres på en rulle med 250 stk.

  Tilføj til kurvLoading Done
 • Retningspile, this way up etiketter

  Retningspile (74 x 105 mm)

  129,00 kr. (161,25 kr. m/moms)

  med ganske få undtagelser skal følgende emballager indeholdende farligt gods forsynes med retningspile på to modstående sider.

  – kombinationsemballager med indvendige emballager, som indeholder væske,
  – ventilerede enkeltemballager, og
  – kryogenbeholdere, der er beregnet til transport af kølede, fordråbede gasser

  OBS: Overpacks inklusive paller og pallerammer skal også forsynes med retningspile, hvis der placeres væsker på disse!

  Tilføj til kurvLoading Done
 • Fareklasse 2.1 brandfarlig gas

  Brandfarlig gas faresedler Klasse 2.1 (rød, 10 x 10 cm)

  149,00 kr. (186,25 kr. m/moms)

  Fareseddel 2.1 anvendes på trykflasker og øvrig emballage indeholdende brandfarlig gas.

  OBS: Bemærk ligheden til fareklasse 3 brandfarlige væsker – det er vigtigt at vælge og anvende den korrekte fareseddel!

  Tilføj til kurvLoading Done
 • Fareseddel klasse 2.2, gasser under tryk

  Fareseddel 2.2 kvælende gasser (grøn 10 x 10 cm)

  149,00 kr. (186,25 kr. m/moms)

  Faresedlen for klasse 2.2 skal anvendes på trykflasker og andre emballager indeholdende gas under tryk, såfremt gassen hverken er brandfarlig eller giftig. Sådanne gasarter er fortsat farligt, fordi de vil fortrænge den atmosfæriske luft og derved virke kvælende.

  Tilføj til kurvLoading Done
 • Fareklasse 4.1 brandfarligt fast stof

  Fareseddel 4.1 (10×10 cm)

  149,00 kr. (186,25 kr. m/moms)

  Fareseddel 4.1 brandfarlige faste stoffer. Til denne fareklasse hører også ofte produkter som spritservietter, der er faste stoffer dyppet i brandfarlig væske. Hvis du har spørgsmål til klassificering af et produkt er du velkommen til at kontakte os! I mange tilfælde vil dette også fremgå af produktets sikkerhedsdatablad såfremt, der findes et sådant.

  Tilføj til kurvLoading Done
 • Fareseddel 4.3 stoffer, der udvikler brandfarlige gasser ved kontakt med vand

  Faremærker Fareklasse 4.3 (blå 10 x 10 cm)

  149,00 kr. (186,25 kr. m/moms)

  Klasse 4.3 omfatter stoffer, som ved reaktion med vand udvikler brandfarlige gasser, der kan danne eksplosive blandinger med luft, samt genstande, der indeholder sådanne stoffer. Eksempler på sådanne er aluminiumphosphid, barium, calciumcarbid (“karbid”), natrium, fine metalpulvere (zinkpulver, alupulver) og flere andre.

  Tilføj til kurvLoading Done
 • Klasse 5.1 Oxiderende stoffer

  Fareseddel 5.1 (10×10 cm)

  149,00 kr. (186,25 kr. m/moms)

  Faresedlen 5.1 anvendes til oxiderende (“brandnærende) stoffer som eksempelvis ilt eller mange chlorholdige produkter.

  Tilføj til kurvLoading Done
 • Fareseddel klasse 8 - ætsende stoffer og genstande

  Faresedler Fareklasse 8 (ætsende stoffer og genstande, 10 x 10 cm)

  149,00 kr. (186,25 kr. m/moms)

  Klasse 8 ætsende stoffer og genstande er en stor gruppe meget forskellige stoffer lige fra eddikesyre til koncentreret svovlsyre, flussyre og salpetersyre, og alle de mange produkter herimellem.

  Tilføj til kurvLoading Done
 • Fareseddel klasse 9 - forskellige farlige stoffer og genstande

  Faremærker Klasse 9 (10 x 10 cm)

  149,00 kr. (186,25 kr. m/moms)

  Faresedlen for klasse 9 anvendes på en lang række varer, der er klassificeret som farlige under transport, men som ikke passer ind andre steder.. Det er eksempelvis redningsudstyr, kemiske testsæt, lithiumbatterier, forskellige typer motorer, apparater og køretøjer, alle de miljøfarlige produkter og mange andre.

  NB: Alle faresedler er trykt på rivefast papir og er velegnede til både ADR, IMDG og IATA transport.

  Tilføj til kurvLoading Done

End of content

End of content