Lithiumbatterier (store vej og søfragt, samt undtagelser luftfragt)

Hvornår

23. august 2021    
9:00 - 16:00

Tilmeldinger

Tilmeldinger lukket

Hvor

Vejle
Willy Sørensens Plads 3, Vejle, 7100
Indlæser kort...

Målgruppe
Ansatte i virksomheder, der sender lithiumbatterier eller udstyr med sådanne batterier i. Det kan fx være forsendelse af håndværktøj, laptops, reservebatterier til værktøj eller mobiltelefoner, powerbanks, dataloggere og andet måleudstyr eller apparatur. Det kan også være større batterier som eksempelvis batterier til plæneklippere, droner, videoudstyr, elcykler og lignende.

Lovgivning og lovkrav
Alle, der medvirker til vej- og søforsendelse af farligt gods, skal uddannes efter IMDG-kodens kapitel 1.3 og ADR Konventionens kapitel 1.3, samt afsnit 1.10.2. Alle, der sender små lithiumbatterier med fly skal have modtaget en instruktion heri efter IATA 1.6.

Forudsætninger
Kurset er et grundlæggende kursus, der ikke kræver forudgående kendskab til farligt gods, eller særlige sproglige evner.

Kompetencer & kursusmål
Kurset sætter deltageren i stand til at vurdere, hvorvidt et batteri eller noget apparatur kan sendes efter undtagelsesbestemmelserne for vej-, sø- og flytransport, eller om godset skal håndteres efter de normale farligt gods regler.

Kursisten kan pakke og opmærke, samt udarbejde transportdokumentation for vej- og søtransporter af både små og større batterier.

Tilfredsstillende kursusdeltagelse vil gøre deltageren i stand til at udarbejde procedurer og instrukser til virksomhedens ansatte, der håndterer små lithiumbatterier, i henhold til kravene i luftfartsbestemmelserne (IATA 1.6), samt sikre opfyldelses af uddannelseskravet i ADR kapitel 1.3 og kapitel 1.10, samt IMDG kodens kapitel 1.3.

Kursusindhold
Kurset er tilrettelagt, så det veksler mellem teori og praktiske opgaver, og har fokus på lithiumbatterier. Reglerne for forsendelse af både små undtagne batterier (vej og søfragt efter SP188 samt luftfragt efter section ii) og større regulerede batterier efter ADR og IMDG (vej- og søfragtreglerne) gennemgås.

Hvad er farligt gods?
Baggrund og filosofi
Ansvar og uddannelseskrav
Ansvarsfordeling og -roller
Batterityper og -risici
Identifikation af lithiumbatterier / sikkerhedsdatablad (MSDS)
Klassificering og 38.3 Test Sumary
Ødelagte og defekte batterier, samt returforsendelser
Vej- og søtransport efter SP188
Vej- og søtransport som farligt gods herunder udarbejdelse af transportdokument
Luftfragt efter Section II
Respons ved uheld og hændelser med farligt gods
Undervisningsmaterialer
Der udleveres undervisningsmateriale i form af et kompendium, der efterfølgende kan anvendes som opslagsværk i kursisternes daglige virke.

Varighed
Kurset afholdes som et dagskursus.

Kursusbevis
Der udstedes kursusbevis til alle deltagere efter gennemført kursus. Kursusbevis forudsætter tilfredsstillende deltagelse i kurset.

Forplejning:
Kaffe/te, samt frokost er inkluderet i prisen.

Transport:
Kursusstedet er placeret 3 minutters kørsel fra motorvejsafkørsel 61A Vejle C på E45 Østjyske Motorvej. Det er også muligt at tage bus fra Vejle St.

Kurset kvalificerer IKKE til luftfragtforsendelse af lithiumbatterier som farligt gods efter IATA’s luftfragt regler!

Tilmeldinger

Tilmeldinger er lukket til denne event.