Undervisning

Uddannelse

Skræddersyede kurser Et skræddersyet firmakursus, der er målrettet jeres behov, er ofte både den bedste og billigste løsning. Sammenlignet med åbne kurser balancerer regnestykket ofte ved deltagelse af bare 2-3 personer, og så kan I selv vælge dato, og slipper […]

Farligt gods uddannelser

Uddannelse ADR 1.3 basiskursus (vejtransport) Chauffør ADR-bevis IMDG basiskursus (søtransport) IATA kursus (luftfragt) Det er en helt grundlæggende forudsætning på tværs af de forskellige regler for transport af farligt gods enten af vej, sø eller luft, at alle personer, der […]